Kviečiame prisijungti prie mėsinių galvijų ūkio šakos plėtros Lietuvoje