Ekoagros susitikimas su Lietuvos ekologinių mėsinių galvijų augintojų asociacijos atstovu