Apie mus

Ekologiškų mėsinių galvijų augintojų asociacija (EMGAA) jungia bei vienyja ekologinių ūkių savininkus, užsiimančius mėsine galvijininkyste. 

Asociacijos narių ūkiuose auginamos įvairios mėsinių galvijų veislės, daugiausia Aubrakų ir Limuzinų. Į narių ūkius pirmieji veisliniai galvijai buvo įvežti daugiau nei prieš dešimt metų iš Vokietijos bei Prancūzijos.

Asociacijos tikslas – skatinti mėsinės galvijininkystės plėtrą Lietuvoje, siekiant kryptingai išnaudoti turimus veislinius resursus ir ieškant būdų juos gerinti.

Asociacijos uždaviniai:

  • vienyti ekologinius ūkius besiverčiančius mėsine galvijininkyste;
  • atstovauti narių interesus;
  • ieškoti naujų galimybių mėsinės galvijininkystės plėtrai;
  • vykdyti švietėjišką darbą dalijantis sukaupta patirtimi organizuojant renginius, išvykas, seminarus.

Tarptautiniai partneriai

Asociacija artimai bendrauja su Prancūzijos Aubrakų veislės galvijų asociacija (UPRA Aubrac), kuri vienija šios veislės galvijų augintojus bei Limuzinų veislės galvijų asociacija, kuri įsikūrusi Lanaud stotyje (Pole de Lanaud).

Asociacijos naujienos

Abi šios asociacijos atlieka griežtą gyvulių atranką tolimesniam veisimui. Kelis kartus per metus vyksta atrinktų ir įvertintų bulių reproduktorių pardavimas, aukcionai, į kuriuos vyksta ir EMGAA nariai.