EMGAA kvietimas

Mes, ekologinių mėsinių galvijų augintojai bei entuziastai visoje Lietuvoje, kviečiame prisijungti prie šios ūkio šalies stiprinimo.

Per daugiau nei dešimt metų, mėsinė galvijininkystė Lietuvoje nuėjo milžinišką kelią – užmegzti ilgamečiai ryšiai su augintojais užsienyje, organizuoti renginiai, parodos bei seminarai, galvijų skaičius šalyje išaugo šimtais kartų. Sukaupta patirtis bei pasiekti rezultatai užtikrino mėsinės galvijinkystės Lietuvoje pripažinimą tiek tarp valdžios institucijų, tiek tarp patyrusių augintojų Vakarų Europoje. Iš aistringo hobio tai tapo tvariu pragyvenimo šaltiniu.

Atėjo laikas žengti kitą žingsnį. Norėdami išlikti konkurencingi nuolatos kintančioje aplinkoje bei koja kojon žengti su savo srities tendencijomis, privalome stiprinti bendrą Lietuvos mėsinių galvijų genetinį potencialą, o veislinius sprendimus grįsti mokslu paremtomis sistemomis.

Šis kelias nebus lengvas, tačiau Lietuvos augintojai jau įrodė, jog neįmanoma – nėra neįveikiama tvirtovė, o tik laiko klausimas. Kviečiame prisijungti prie mūsų asociacijos veiklos:

Organizacijos vizija: Tapti kertine mėsinių galvijų augintojus vienyjančia veislininkystės asociacija Lietuvoje, atsakingai atstovaujančia savo narius ne tik šalies viduje, bet ir už jos ribų.

Organizacijos misija:

  • Kelti mėsinių galvijų auginimo kultūrą, skatinti mokslu grįstą auginimo praktiką
  • Užtikrinti mėsinių galvijų veislinio genofondo nuolatinį gerinimą
  • Tapti sertifikuota veislinės kilmės knygos prižiūrėtoja Lietuvoje